HJEM

Advokatfirmaet Opøien MNA består av medarbeidere med bred erfaringsbakgrunn fra forskjellige deler av arbeidslivet, både posisjoner i norsk/internasjonalt næringsliv og offentlig sektor.

Hovedtyngden av våre oppdrag kommer fra bedrifter, men vi bistår også privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter i Norge.

Firmaets tradisjonelle profil er generell forretningsjuss.

Vårt mål er å gi klientene den beste bistand gjennom høy kompetanse. Vi legger dessuten vekt på tilgjengelighet og personlig service.

Våre tjenester er som oftest basert på faste timesatser. Vi legger stor vekt på at oppdragene utføres kostnadseffektivt.  Klienten holdes informert om omfanget av kostnader som påløper.