PRIVAT

Vi tilbyr og yter juridisk rådgivning og advokatbistand, for deg, der du trenger det mest.

TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett
PRISER

Timepris: 2000 – 3000 kr pr. time eks mva, avhengig av oppdragets art og kompleksitet. Dersom oppdragets art tilsier det kan vi avtale en fast pris på forhånd.

Vi har fast pris på følgende tjenester:

  • Svar på enkeltspørsmål pr mail: kr 400,- eks mva.
  • Ordinære testamenter, samboeravtaler, ektepakter, framtidsfullmakter inkl. rådgivning: kr 4000,- eks. mva.
Andre ordninger

Generell økonomisk tvist
Ved en juridisk tvist om et økonomisk krav vil dine kostnader i mange tilfeller dekkes av din innboforsikring med inntil 80 %. Alle innboforsikringer har en innebygd rettshjelpsklausul. Rettshjelpen gjelder ikke bare tvister knyttet til din bolig, men også alle andre typer tvister som ikke har noe med bolig å gjøre. Det er visse unntak, bla. tvist ved ekteskapsbrudd.

Klage over vedtak fra stat eller kommune:
Omgjøring av vedtak fra stat/kommune, for eksempel avslag på trygdeytelser fra NAV, kan kreves dekket av det offentlige, jfr. forvaltningslovens § 36, ved medhold.

Tvist ved ekspropriasjon av eiendom:
Kostnadene kan kreves dekket fra den som eksproprierer, jfr. ekspropriasjonslovens § 36.

Fri rettshjelp:
I en del saker dekker det offentlige dine advokatsalærer helt eller delvis. Dette avhenger av din inntekt og på hvilket rettsområde du søker bistand. Inntektsgrensen er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi.

Enkelte områder kvalifiserer også til fri rettshjelp uavhengig av din inntekt og formue.

GENERELLE VILKÅR
REFERANSER

Referanser kan oppgis etter nærmere avtale.