OM OPØIEN

Advokat Ingvild Opøien
Ingvild er utdannet ved Universitetet i Oslo og NTH i Trondheim. Hun har advokatbevilling fra 2008.

Ingvild har særlig kunnskap innen arbeidsrett, avtalerett, eiendomsrett og familierett. Hun har hatt ansvar for kontraktsarbeidet i store IT-bedrifter og i politiet, og har omfattende prosedyreerfaring fra retten.

Ingvild har også hatt ansvar for internasjonale forhandlingsprosesser innen ulike segmenter av nærlinglivet.

Som politijurist har Ingvild på vegne av Justisdepartementet jobbet med utarbeidelse av lover og forskrifter, samt jobbet direkte med utvikling av konkurranseregler i samarbeid med EU-kommisjonen i Brüssel. Ingvild har hatt flere styreverv. Hun har også jobbet som journalist.

Advokat Eivind Tesaker
Eivind er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har hatt advokatbevilling siden 1997.

Han har prosesserfaring fra et stort antall sivile saker og straffesaker. Han har tung erfaring fra flere fagområder, og har særlig kunnskap innen familierett, selskapsrett, strafferett og EU-rett. Han har jobbet flere år som aktor og politiadvokat, og har erfaring fra lederfunksjoner i Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Kulturdepartementet. Eivind har hatt ansvar for lov- og regelverksarbeid på ulike fagområder, har arbeidet mot EU og EFTA-domstolen, og har hatt ansvar for internasjonalt samarbeid gjennom flernasjonale organisasjoner.

Eivind har også jobbet med digital omstilling, internt i virksomheter og gjennom internasjonalt samarbeid. Han er en erfaren foredragsholder, blant annet i forhold til ytringsfrihet og kvalitet ved omstillinger, og har undervist i etikk for jurister ved Universitetet i Oslo.