BARNERETT

HVEM HAR ANSVAR FOR BARNET ETTER SAMLIVSBRUDD?

Opptil 60 % av alle forhold i Oslo tar slutt. Samlivsbrudd er vanlig, og medfører endring i livssituasjon for både foreldre og barn.
Barneloven regulerer barns rettigheter og behov.

FARS RETTIGHETER

Barneloven likestiller farskap og morskap. Dommere/retten skal derfor ikke preferer mor foran far Det skal foretas en individuell vurdering med utgangpunkt i «barnets beste-normen.»
Vi bistår blant annet med følgende:

 • fars krav på foreldreansvar
 • fars krav på samvær/samværsavtale
 • fars krav på daglig omsorg
 • mor saboterer fars avtalte samvær
 • fars rettigheter når han finner ut at han ikke er biologisk far (en av ti norske barn vokser opp med «feil» biologisk far)
 • rettsforhandlinger og prosedyre i retten

 

MORS RETTIGHETER

Noen mødre har opparbeidet egen tilknytning til barn gjennom å være hjemme med barnet en periode, og gjennom amming. Dette kan ha betydning for mors rettigheter.
Vi bistår blant annet med følgende:

 • avklaring av farskap
 • mors krav på samvær/samværsavtale
 • mors krav på daglig omsorg
 • konfliktsituasjoner med far
 • rettsforhandlinger og prosedyre i retten

 

BARNEVERN

Hvis noen (eksempelvis en nabo, barnehageansatt, lærer, lege, tannlege, familievenn) melder inn bekymringsmelding til barnevernet om din omsorgsevne for ditt barn, vil barnevernet åpne sak.
Barnevernet vil ha møte med deg, og komme hjem til deg for inspeksjon. De kan ta kontakt med personer og institusjoner rundt barnet og deg og innhente informasjon (eksempelvis barnehagen, skolen, barnets lege, din lege, din arbeidsgiver).
Det vil oppleves invaderende, og nedverdigende når «andre» får vite at barnevernet har åpnet sak.

 • i første møte med barnevernet bør du ikke møte uten advokat. Dette møtet er avgjørende for den videre saksgang. Vi bistår deg og ivaretar dine interesser
 • vi bistår videre med representasjon mot kommunen, saker for fylkesnemnda for barnevern og ved saker for domstolen
TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett