BOLIGRETT

Hva du kan gjøre som eier av eiendom eller leier av bolig er sterkt lovregulert. Følgende lover regulerer de fleste tvister, og tolkes i samsvar med inngåtte avtaler mellom partene:

Husleieloven, lov om eiendomsmegling, eierseksjonsloven, borettslagsloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven, plan- og bygningsloven, tomtefesteloven, naboloven.

Vi bistår blant annet med følgende:

  • utarbeidelse, tilpasning og tolkning av leiekontrakter, leie/utleie av nærings- og boligeiendom
  • tvister mellom selger og kjøper etter salg av eiendom
  • tvister mellom kjøper/selger og meglerforetak grunnet mangler ved meglers utførelse av salget
  • tvister mellom eier av bolig og sameiet
  • tvister mellom naboer
  • rettsforhandlinger og prosedyre i retten
TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett