FAMILIERETT

EKTESKAP

Mange tror de er økonomisk sikret når de er gifte, og at de ved skilsmisse får halvparten av boet, og ved død hele boet. FEIL!

  • Ved separasjon er det tre former for midler som skal fordeles; skjevdelingsmidler, særeiemidler og felleseiemidler.
  • Hvis din ektefelle dør er din posisjon avhengig av om dere har barn, om det er opprettet testament, og hvilke typer midler som er i boet.

Vi bistår blant annet med følgende:

  • informasjon om dine rettigheter
  • opprettelse og tinglysning av ektepakt (særeie m.m.)
  • skifte av boet ved separasjon
  • ektefellens rett til og rådighet i uskifte (uskiftet bo)
  • rettsforhandlinger og prosedyre i retten

 

SAMBOERE

To ting kan skje: forholdet tar slutt, eller en av dere dør. Du trenger:

Samboeravtale

En samboeravtale er en juridisk bindende avtale mellom deg og din samboer som regulerer det praktiske og økonomiske under forholdet, og under booppgjøret dersom forholdet tar slutt. Stikkord: hvem eier hva, hvem betaler hva og når, investeringer, gjeld, rettigheter.

Testament

De fleste ønsker å sikre den de er glad i. Et testament regulerer hvem som skal arve deg når du dør. Vi vet hvilke muligheter du har til å bestemme over arven i testament.

TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett