ARVERETT

DU ER TESTATOR

Det er viktig at det er du selv som bestemmer hvem som skal arve deg. Den eneste måten å gjøre det på er å opprette et testament. Vi utformer alle typer testamenter, med tilhørende rådgivning, vitner og oversendelse av original til retten for sikker oppbevaring.

DU ER ARVING

Du kan arve en du er i slekt med etter vanlige arveregler, eller en du står nær gjennom testament. En time hos oss kan oppklare eventuelle misforståelser og gi svar på mange spørsmål.

DØDSBO

Når en person dør kalles det personen eide, og som skal foreles i arv, et «dødsbo». Vi bistår med å gjøre opp boet, vi håndterer all offentlig dokumentasjon, og sørger for en riktig beregning og fordeling av arven.

TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett