ARBEIDSRETT

De viktigste reglene som gjelder ditt arbeidsforhold finner du i arbeidsmiljøloven, ferieloven, trygdeloven, evt. tariffavtalen, og din personlige arbeidsavtale. Vi informerer deg om dine rettigheter, og bistår bl.a. ved følgende:

  • inngåelse og oppsigelse av arbeidsavtalen
  • plikter og rettigheter under arbeidsforholdet
  • hvor langt går arbeidsgivers styringsrett
  • lønnsforhandlinger og medarbeidersamtaler
  • trakassering/mobbing/diskriminering
  • varsling av urettmessige forhold – hvordan gå frem
  • rettigheter i midlertidig stilling, innleie og vikariat
  • rettigheter ved oppsigelse og avskjed (gyldighet, vern, erstatningskrav m.m.)
  • forhandling om sluttavtale
  • rettsforhandlinger og prosedyre i retten
TJENESTER
Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett