EU-RETT / OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

EU, EØS OG KONKURRANSERETT

EØS-avtalen og EU-retten påvirker direkte næringslivet i Norge.

Vi bistår blant annet med følgende:

  • Spørsmål/problemstillinger innen konkurranseforhold, statsstøtte og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer i Norge/EU/EØS.
  • Ulovlig prissamarbeid
  • Ulovlige konkurransereguleringer
  • Misbruk av dominerende stilling
  • Statsstøtte og etablering

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Offentlig sektor i Norge kjøpte inn varer og tjenester fra det private næringsliv for over 500 milliarder i 2016. I tillegg er det et stort offentlig innkjøpsmarked innen EØS som norske bedrifter bør interessere seg for.

Nye regler gjør at det nå er enklere for offentlige etater å gjøre innkjøp. Det er også blitt enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransene.

Den nasjonale terskelverdien er økt fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Det igjen betyr en betydelig forenkling for flere tusen anskaffelser hvert eneste år.

Vi har fungert som høringsinstans for Justisdepartementet ved utarbeidelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Vi har ledet anskaffelsesprosesser for norsk politi, tollvesen, fengselsvesen, departement og regjering. Vi har også representert private bedrifter i deres arbeid for å vinne kontrakter med offentlig sektor. Advokat Ingvild Opøien har sittet i styret for NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, en organisasjon for alle som berøres av faget innkjøp, logistikk og salg i Norge.

TJENESTER
Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett