JURIDISK KVALITETSKONTROLL

Mange bedrifter har behov for en ekstern gjennomgang av ulike forhold relatert til drift og lovgivning for å sjekke om forholdene er og fungerer tilfredsstillende.

Vi bistår bl.a. innen følgende områder:

  • En generell og praktisk gjennomgang av interne kontrakter (bl.a. arbeidskontrakter, interne rutiner)
  • En generell og praktisk gjennomgang av eksterne kontrakter (bl.a. kontrakter mot kunder og leverandører)
  • Forholdet arbeidsgiver/ansatte (bl.a. HMS, personvern, etikk)
  • Leieforhold og eiendomsrelaterte forhold
  • Forsikringsavtaler
  • Immaterielle forhold (se punktet om immaterielle rettigheter)
  • En oversikt som viser om driften er i samsvar med  generelle lover og regler som påvirker bedriften direkte (bl.a. miljøkrav, selskapsrettslige krav)
TJENESTER
Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett