MILJØRETT

Miljøfokuset i samfunnet øker sterkt, og alle områder, inklusive lovverket, påvirkes. Miljøspørsmål påvirker alle aspekter av kommersiell lovgivning og gir plikter til alle virksomheter innen privat og offentlig sektor. Miljø ansees for å være blant de største nyvinningene i lovverket de siste årene.

Vi bistår blant annet med følgende:

  • rådgivning i forhold til offentlig krav
  • veiledning i forhold til kundenes miljørettigheter
  • kontraktuelle forhold
TJENESTER
Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett