SELSKAPSRETT

Selskap er bundet av rettsregler som gjelder selskapets rettsstilling, selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Selskapsretten reguleres blant annet av aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, stiftelsesloven, i tillegg til EU-direktiver som implementeres i norsk lov.

Vi bistår bl.a. med følgende:

  • valg av selskapsform/stiftelse av selskaper/organisering
  • utarbeidelse av vedtekter, aksjonæravtaler og øvrige juridiske dokumenter
  • juridisk regelverk
  • styreverv; informasjon, ansvar og plikter
  • sikring av immaterielle rettigheter, IPR (patent varemerke, industridesign, litterære arbeider kunstdesign)
  • utarbeidelse, tilpasning og tolking av kontrakter
  • offentlige innkjøp; hvordan vinne anbud
  • forsikringer
  • konkurranseforhold
  • oppløsning og avvikling av selskaper
TJENESTER
Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett