INFORMASJONSTEKNOLOGI (IT)

Vi har lang erfaring på høyt nivå når det gjelder forhandlinger, inngåelser og forvaltning av kontrakter i IT-bransjen.

Det er viktig å være oppmerksom på at utøvelse av dette faget krever erfaring fra og forståelse for samspillet mellom de tekniske og merkantile fag: forhandlinger, kontraktsrett, det offentlig anskaffelses-regelverket, teknologi, prosjektledelse og økonomi.

Vi bistår bl.a. innen følgende kontraktsområder:

 • Kjøp og lisensiering av utstyr og programvare
 • Prosjektleveranser
 • Konsulenttjenester
 • Deponering av kildekode
 • E-learning
 • Vedlikehold og support
 • Drift/ outsourcing / ASP
 • Kommunikasjonstjenester
 • Distribusjon
 • Samarbeids- og teamingavtaler
 • Statens standardkontrakter
 • Offentlig anskaffelser
 • Tilbudsskriving
TJENESTER
Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett