IMMATERIELLE RETTIGHETER / MARKEDSRETT

De viktigste verdiene er de du ikke ser…

IR/IPR: Intellectual Property Rights: Rettigheter til immaterielle eiendeler, goodwill og teknologi.

TIME: Rettigheter innen Telekom, Ikt, Media, Idrett og Events.

IR og TIME blir stadig viktigere for bedriftens/organisasjonens verdi og konkurranseevne. Utviklingen går raskt, både teknologisk og juridisk. Bedriften/organisasjonen vil kunne oppleve at andre krenker rettigheter til navn, logo og lignende. Det bør derfor sikres et best mulig vern for patent, design, varemerke, logo, logotypes, firmanavn, domenenavn, kjennetegn, åndsrett, åndsverk, opphavsrett, fotografier og copyright, bl.a. gjennom avtaler og de registreringsmuligheter som finnes.

Har bedriften/organisasjonen en rettighet? Er den sikret? Hvor langt går omfanget av rettigheten?

HR: Humankapital/Human Capital. Også arbeidstakere innehar immaterielle verdier ved sin kunnskap, bakgrunn og kompetanse, og opparbeidet knowhow. Hvilke problemer kan oppstå hvis arbeidstakeren ikke overholder sin lojalitetsplikt og taushetsplikt overfor arbeidsgiver? Hvem eier kunnskapen? Hva skjer hvis arbeidstakeren slutter, og begynner for seg selv, eller for en konkurrent? Bedriften/organisasjonen bør beskytte seg gjennom gode avtaler.

Vi bistår med rådgivning, registrering, og avklaring av mulige konflikter.

MARKEDSRETT

Markedsføringsloven regulerer handlinger mellom bedrifter, og mellom bedrifter og private personer.
Klager kan rettes mot Markedsrådet, Næringslivets Konkurranseutvalg og domstolene.

Vi bistår bl.a. innen følgende områder:

  • Illojal konkurranse mellom næringsdrivende / brudd på god forretningsskikk
  • Misbruk av bedriftshemmeligheter
  • Vurdering av reklame og om den holder seg innenfor lovverket
  • Kopi og etterligning av varemerker, kjennetegn og produkter
  • Villedende markedsføring
  • Elektronisk markedsføring (SMS og mail)
  • Elektronisk handel / nettbutikker
TJENESTER
Arbeidsrett
Eiendomsrett
EU-rett
Opphavsrett
IT-Avtaler
Internsjekk
Miljørett
Selskapsrett